Het Werkgeversservicepunt is vooral sterk in het matchen van gemotiveerd lager en middelbaar opgeleid personeel. Daarbij werkt het WSP Rijnstreek nauw samen met de re-integratieconsulenten van het gemeentelijk Serviceplein, met UWV en ook bijvoorbeeld met een initiatief als Werkvinden 2.0. Op basis van uw vraag bieden wij u maatwerk. En daarin gaan we heel ver. Een paar voorbeelden van de mogelijkheden:

  • WSP Rijnstreek neemt de selectie van kandidaten voor u uit handen en u krijgt de keuze uit een aantal geselecteerde kandidaten, die bijvoorbeeld via een speedmeet aan u worden voorgesteld.
  • WSP Rijnstreek kan in een aantal gevallen ervoor zorgen dat kandidaten worden opleiden voor uw bedrijf, afgestemd op uw behoeften. In dat kader werkt WSP Rijnstreek nauw samen met SWA en re-integratieconsulenten van de gemeente.
  • WSP Rijnstreek begeleidt kandidaten bij het ontwikkelen van hun werknemersvaardigheden, zelfs bij u op de werkvloer.
  • WSP Rijnstreek kan ervoor zorgen dat u via een proefplaatsing in de praktijk kunt kennismaken met kandidaten. U krijgt dan even wat langer de tijd om erachter te komen of er een succesvolle match mogelijk is.
  • WSP Rijnstreek bemiddelt ook kandidaten die behoren tot de doelgroep van de zogeheten Garantiebanen. Dit zijn mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben en waarover werkgeversorganisaties en vakbonden afspraken hebben gemaakt met het ministerie van SZW.
    Voor deze groepen zijn specifieke financiële regelingen en een aantal ondersteunende instrumenten beschikbaar. De werkgeversadviseurs van WSP Rijnstreek informeren u er graag over.